Gebrek aan digitaal mainportbeleid bedreigt ruim 3 miljoen banen

Nederland wordt ingehaald als digitale mainport van de wereld; tijd voor fundamentele keuzes

Titelpagina van onderzoek "De toekomst van de digitale economie"

De Nederlandse digitale infrastructuur is een belangrijke motor voor digitalisering, banen en economische groei. In 2019 leverde elke €1 omzet maar liefst €15 aan toegevoegde waarde op voor de Nederlandse economie. De impact van digitalisering op de Nederlandse economie zal in 2025 in totaal € 460 miljard gaan bedragen. Dit is 60% van het BNP, en 3,3 miljoen banen.

Dat blijkt uit cijfers van The METISfiles en PB7, die in opdracht van de partijen AMS-IX, Dutch Data Center Association, DHPA, ISPConnect, SURF en met medewerking van Rabobank het belang van de sector onder de loep namen. De partijen vertegenwoordigen het digitaal fundament van netwerken, internetknooppunten, datacenters, cloud- en hostingpartijen. Vandaag publiceren zij het rapport ‘De Toekomst van de Digitale Economie – Tijd voor Fundamentele Keuzes’, en komt daarin met een aantal aanbevelingen voor de overheid.

Digitale koploperspositie bedreigd

Zo blijkt dat de sterke positie die Nederland heeft opgebouwd over de afgelopen 30 jaar als digitale toegangspoort ernstig wordt bedreigd. De huidige Nederlandse digitaliseringsstrategie richt zich sterk op 5G en mist cruciale onderdelen, zoals de belangrijke rol van internationale datalijnen (zoals zeekabels), knooppunten, ruimte voor groei van datacenters en cloud- en hostingbedrijven. Ondertussen worden we ingehaald door landen om ons heen doordat de overheid daar doortastender optreedt. De sector wil daarom dat de overheid een samenhangend, allesomvattend beleid voor de digitale mainport ontwikkeld, met een coördinerend aanspreekpunt waar de digitale sector mee om de tafel kan.

Zonder Digitale Mainportbeleid geen digitale koploperspositie

Het onderzoek toont aan dat de digitale mainport van groeiend cruciaal belang is voor de Nederlandse economie. In vergelijking met de andere mainports, Schiphol Airport en de Rotterdamse haven, die beiden zo’n 2% groei kennen, groeit de digitale mainport met maar liefst 6,5% per jaar. De digitale mainport is daarnaast het fundament voor praktisch alle sectoren; van webwinkels, online media en platforms tot de financiële sector, de zorg en alle online applicaties. Er zijn dan ook vele banen van afhankelijk: uit het onderzoek blijkt dat voor elke werknemer binnen de digitale mainport, het werk van 33 andere medewerkers in andere sectoren mogelijk wordt gemaakt.

In 2019 had 25% van de beroepsbevolking een baan waarbij voor meer dan 50% van de tijd gebruik gemaakt wordt van ICT. Zo’n 34% van de internationale investeerders vindt dat de digitale sector de belangrijkste groeimotor van de Nederlandse economie is. En 52% van de internationale investeerders adviseert ondersteuning van hightech en innovatieve bedrijvigheid om competitief te blijven.


Ook de Rabobank ziet dat de huidige technologische ontwikkelingen grote invloed hebben op de maatschappij en bedrijfsleven. De Rabobank verleende dan ook haar medewerking aan de totstandkoming van het rapport. “De ICT-sector is voor de Rabobank een van de belangrijkste groeisectoren van de toekomst,” zegt Mark van Kampen, Sectorspecialist ICT Dienstverlening bij de Rabobank. “Echter, om snelheid te houden in het tempo van digitaliseren en alle mogelijkheden optimaal te kunnen benutten, is een goed werkende IT-infrastructuur een absolute voorwaarde voor zowel bedrijven als voor consumenten.”  

Het rapport is gratis te downloaden via www.digitalemainport.nl/ of via de websites van de meewerkende partijen.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • LinkedIn
  • RSS

About Marcel Warmerdam