Sterke Groei Nederlandse Cloudaanbieders Verwacht

Monnickendam, 22 augustus 2013 – Onderzoeksbureau The METISfiles heeft een update gepubliceerd van het Nederlandse cloudlandschap. The Dutch Cloudscape (versie 1.2) omvat 184 bedrijven in de categorieën software-as-a-service (SaaS), platform-as-a-service (PaaS) en infrastructure-as-a-service (IaaS). Van de onderzochte bedrijven biedt 76% SaaS diensten, 20% IaaS diensten en 4% PaaS diensten; 10% is in meer dan een categorie actief (zie infographic).

Het Nederlandse Cloud Landschap

In versie 1.2 zijn drie nieuwe SaaS categorieën geïntroduceerd: Online Workspace, Collaboration en Document Management. Cameramanager en IASO zijn uit de Cloudscape verdwenen omdat ze overgenomen zijn door respectievelijk Panasonic en GFI Software.

“IaaS, communicatie en online werkplekaanbieders zullen in de toekomst samensmelten tot een bredere infrastructuur categorie” voorspelt METISfiles analist Pim Bilderbeek. “We verwachten ook een toename van Nederlandse aanbieders van online marketing en social media tools. Met een gemiddelde verwachte jaarlijkse groei van 29% en een marktomvang van meer dan €1 miljard in 2016 kunnen Nederlandse ICT bedrijven de publieke cloud niet negeren. We verwachten dan ook dat het aantal Nederlands cloudaanbieders sterk zal groeien, naarmate meer Nederlandse bedrijven de cloud omarmen”.

Alleen bedrijven die hun wereldwijde hoofdkantoor in Nederland hebben en publieke clouddiensten aan bedrijven verkopen worden in het onderzoek meegenomen.

Het onderzoek plus een grafiek met logos van alle Nederlandse publieke cloudbedrijven gerubriceerd naar dienst is online beschikbaar op de website van The METISfiles.

Voor meer informatie, neem contact op met: Pim Bilderbeek, Partner en Principal Analyst. Email: pim@themetisfiles.com, mobiel: 06-53902852

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • LinkedIn
  • RSS

About Pim Bilderbeek