The METISfiles: Nieuw Onderzoeksinitiatief voor de ICT Industrie

21 Maart 2011, Amsterdam

ICT onderzoeksveteranen Pim Bilderbeek, Simone de Bruin en Marcel Warmerdam slaan de handen in één en starten het onderzoek en advies bureau The METISfiles. Met een gezamenlijke ervaring van meer dan 60 jaar in de ICT industrie focussen zij zich volledig op het oplossen van strategische issues voor het management in de Internet, IT en Telecommunicatie sector.

Niet toevallig starten zij hun initiatief op het moment dat Cloud computing door een snel groeiend aantal bedrijven als een serieuze strategie wordt overwogen. “De huidige periode is er één van fundamentele verandering voor bedrijven, de werkomgeving en het partner en alliantie ICT ecosysteem” zegt Pim Bilderbeek, voormalig IDC Vice President European Telecommunications Consulting. Hij vervolgt: “bij de METISfiles concentreren wij daarom ons analyse en advies werk volledig op de impact die cloud computing op deze drie gebieden heeft:

The Elastic Enterprise. Het op aanvraag in- op- dan wel afschakelen van ICT infrastructuur, ontwikkelplatforms, software en services is het nieuwe ICT paradigma. Bilderbeek: “in ons onderzoek kijken we naar hoe en op welke voorwaarden bedrijven dit nieuwe paradigma omhelzen en in hoeverre ICT oplossingen deze on-demand belofte kunnen waarmaken.

The Connected Worker. Succesvol zaken doen in de 21ste eeuw is in toenemende mate afhankelijk van het hebben van de inzet van gemotiveerde, goed geëquipeerde en geïnformeerde medewerkers. Warmerdam: “Als de ICT industrie succesvol wil zijn bij het faciliteren van het nieuwe werken, dan zal men toch eerst een visie moeten ontwikkelen over hoe dat nieuwe werken er uit ziet en hoe je die nieuwe groep van gebruikers kunt benaderen”. Hij vervolgt: “Het Connected Worker programma van The METISfiles is gelanceerd om die karakteristieken van het nieuwe werken in kaart te brengen” .

The Partner Ecosystem. Alle ICT leveranciers zijn met elkaar verbonden door partners, klanten en concurrenten; een verscheidenheid aan onderling afhankelijke netwerken en communities. De Bruin: “Het creëren, managen en uitbouwen van een succesvol partner ecosysteem is een flinke uitdaging. Cruciaal is het begrijpen van de partnerdynamiek, motieven en uitdagingen. Ons Partner Ecosysteem thema onderzoekt hoe distributiekanalen en alliantie strategieën veranderen onder invloed van Cloud en SaaS technologieën”

Voor meer informatie, neem contact op met:

Pim Bilderbeek – Mobile: +31 (0)6 53 902 852, Email: pim@themetisfiles.com

Marcel Warmerdam – Mobile: +31 (0)6 46 243 139, Email: marcel@themetisfiles.com

Simone de Bruin – Mobile: +31 (0)6 10 352 852, Email: simone@themetisfiles.com

Bekijk onze website! www.themetisfiles.com

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • LinkedIn
  • RSS

About Marcel Warmerdam