iCow

Op het moment van schrijven wordt de laatste hand gelegd aan de formering van de ministersploeg van het nieuwe kabinet. Het regeerakkoord ligt er. Van het vorige regeerakkoord weet ik dat het woord ‘innovatie’ veel werd gebruikt (38x). Maar met het innovatieplatform is het niets geworden. Ik was daarom nieuwsgierig of in het nieuwe regeerakkoord Innovatie, ICT en Internet nu wel een belangrijke rol gaan spelen. Met onze op informatie gebaseerde samenleving zou je verwachten dat er naast een Ministerie van Sociale Zaken ook een Ministerie van Innovatie en Informatie zou komen. Maar dat is niet het geval. Er zijn zelfs minder ministeries dan voorheen. Maar toch: innovatie (28 hits in het regeerakkoord) krijgt een meer centrale rol bij de overheid. Landbouw is onder Economsiche Zaken geschoven en Innovatie is daar aan toegevoegd; het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie.

Voor de rol van informatietechnologie in het innovatiebeleid was ik echter genoodzaakt het akkoord door te lezen. Omdat ik opzag tegen 46 pagina’s over hoofddoekjes en Telegraafhobbies, deed ik eerst een zoekopdracht naar ‘ict’. ‘ict’ komt maar liefst 15 keer voor in het akkoord, zei het voornamelijk in combinatie met andere letters die tezamen woorden als conflict, delict en restrictief opleveren. Slechts 1 maal kwam ‘ict’ als ICT ter sprake. Maar dit bleek als voorbeeld bedoeld over hoe de overheid zelf tot een efficiëntere  bedrijfsvoering moet komen inzake ICT, facilitaire diensten, audits e.d.

Automatisering dan ..? Ook 1 hit, en helaas was dat in negatieve zin. Het behelsde de ambitie om meer controle te voeren op ICT-overheidsprojecten. Die heb ik de afgelopen 10 jaar vaker gehoord.

Internet wellicht… Maar liefst 2x. Ik citeer: ‘Internet. Het Kabinet bevordert een vrij en open Internet’. Met enige fantasie kun je dit natuurlijk een visie noemen.

Het is een weinig verheffend stuk geworden waarin het grootste deel gaat over immigratie (7 pagina’s!) en maatregelen om de oudere gescheiden manlijke kiezers te plezieren (zwaardere straffen, hardrijden en roken moet weer mogen). Wel wordt de indruk gewekt dat men serieuzer is t.a.v. innovatie. Maar een visie hierop waarin de cruciale rol van informatietechnologie wordt uitgewerkt, ontbreekt. Überhaupt is het stuk visieloos maar daarin onderscheidt het zich niet van voorgaande regeerakkoorden. Nee, echt vrolijk word ik er niet van.

Waar ik wel vrolijk van wordt, is een bericht op de BBC-website  over de winnaar van de competitie apps4africa. Een wedstrijd die was uitgeschreven voor applicatieontwikkelaars om mobiele toepassingen te bouwen die eenvoudig van opzet en simpel in gebruik zijn en toegang bieden aan een brede groep gebruikers. Het doel was de  beste Afrikaanse onwikkelaars te verenigen met de mensen die het meeste gebaat zijn bij innovatieve mobiele applicaties. Goed om te zien dat innovatie niet synoniem hoeft te zijn met gigantische budgetten of via het uitbundig gebruik van het woord ‘innovatie’ in een regeerakkoord. De winnaar van de apps4africa wedstrijd was iCow, een voice-gebaseerde veeteeltapplicatie die boeren helpt bij het bepalen van de vruchtbaarheidscyclus van hun koeien. Misschien een goed idee voor het nieuwe Ministerie van EL&I.

Deze column is eerder verschenen in AppWorks.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • LinkedIn
  • RSS

About Marcel Warmerdam